Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ANTALYA GRUBU TÜZÜĞÜ hakkında bilgiler

GENEL GENEL

KARA HARB OKULU 68 ANTALYA GRUBU TÜZÜĞÜ

1.     AMAÇ  :

1968  Kara  Harb Okulu  mezunları arkadaşlarımızdanANTALYA’da yaşayanlar  arasında  sevgi, saygı  ve  bağlılığın; manevi  ve  maddi dayanışmanın,  haberleşme  ve iletişimin  artarak  sürdürülmesini  sağlamaktır.

 2.     KAPSAM  :

ANTALYA’da  yaşayan  1959 yılından  itibaren  Selimiye&Erzincan  Askeri Orta  Okulu,  Kuleli&Erzincan  Askeri Lisesi  ve  Kara Harb Okulu mezunu olan veya  bu  okullardan çeşitli  nedenlerle  ayrılan veya vefat  eden  arkadaşlarımızın birinci derece yakınlarını  kapsar.

     3 .ÇALIŞMA  BİÇİMİ :

ANTALYA  68 Grubunun  çalışması ve faaliyetleri;   üyeler arasında görev sırası kura ile belirlenen ve kura sırasına göreperiyodik olarak görev alan GRUB BAŞKANLARI tarafından yürütülür. Grub Başkanının ANTALYA dışına gitmesi halindegörevi başkan dönünceye kadar sıradaki üye yürütür.  Yapılacak faaliyetler  her yıl aralık ayınınson Salı günü yapılacak olağan toplantıda oy çokluğu  ile alınan  kararlara göre  belirlenir. Bunun dışındakifaaliyetler için iletişim kanalları kullanılarak veya gerektiğinde toplantıyapılarak çoğunluğun  görüş vetaleplerine göre hareket edilir.

Grup Başkanının Görev veSorumlulukları;

     a. Üyeler arasındaYardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmanın geliştirilip arttırılması için gereklitedbirleri alır.

     b. Gezi, piknik, yemek,tiyatro, sinema, konser, konferans, festival, bayramlaşma, spor etkinlikleri,düğün, doğum, cenaze, ev ve hasta ziyaretleri ve benzeri faaliyetlerin planlama,koordinasyon ve icrasını sağlar.

     c. Üyelerle,  diğer grup başkanlarıyla(Ankara, İzmir,İstanbul ve Marmara) ve devre merkezi ile; telefon, SMS, internet ve benzerikanallarla iletişim zinciri kurarak; haber, faaliyet, duyuru ve benzerikonuları gecikmeksizin üyelere ve ilgili yerlere bildirir.

     d. Grubun kayıt vekuyudatını, adres ve iletişim bilgilerini, aidat ve harcama belgelerinizamanında tam ve eksiksiz olarak tutar, toplantılarda ve gerekli durumlardaüyelere bilgi verir.

     e. Web Sitesi, Toplu mesajsistemi ve benzeri yetki verilen faaliyetler için üyeler adına katkı payıgönderir.

     f. Müşterek DevreToplantıları ve kamplarla ilgili olarak; koordinasyon ve planlamaya desteksağlar.
 
       4. KURUCULAR    

 Ahmet KESİKTAŞ, Özkan TORAMAN,  Yücel ERDEM, Yücel SARIDENİZ,  Nusret ÇAKIR,  Fuat SÜVARİ, H.Bülent  MATSAR, H. Ercan TAŞKIN, Mustafa PEKER.   

        5. HARCAMALAR  :

    a. Üyenin;

         (1) Çocuğunun evlenmesidurumunda (1) Cumhuriyet altını takılır ve çiçek gönderilir.  Müteakiben ev ziyareti yapılarak (1/2)Cumhuriyet altını veya eşdeğerde ev eşyası alınır.

         (2) Torunu doğduğunda(1/2) Cumhuriyet altını, Torunu sünnet olduğunda (1/4) Cumhuriyet altınıtakılır.

         (3) Ev satın almasıdurumunda evi ziyaret edilerek bir defaya mahsus olmak üzere (1/2) Cumhuriyetaltını veya eşdeğerde ev eşyası hediye edilir.

         (4) Birinci derecedeyakınının cenaze törenine çelenk gönderilir.

         (5) Birinci derecedeyakınının veya kendisinin hastanede yatması halinde canlı çiçekten oluşanaranjman(hastane kabul etmezse ev ziyaretinde) götürülür.

      b. Web Sitesi, toplu mesajsistemi ve benzeri yetki verilen harcamalar için talep edilen aidat gönderilir.

      c.  Bayramlaşma, toplantı ve benzeri faaliyetlerdeyapılan ikram giderleri ödenir.

       d. Yemek ve benzeri sosyalfaaliyetlerde (azami kişi başı masraf kadar)gerekiyorsa bahşiş verilir.

       e. Yukarıda sıralananmasraflar dışında yapılacak harcamalar için üyeler bilgilendirilerek çoğunluğunisteğine göre işlem yapılır.

 6. YÜRÜTME  :

Bu tüzük ANTALYA 68 Grubu Başkanı tarafından  yürütülür. Giderler her yıl Aralık ayıtoplantısında gruba  üye olanlardan  toplanan aidatlardan  karşılanır.  Aidatlar o yılki grup başkanına  elden verilir.  Bu tüzük 30 Ağustos 1999tarihinden itibaren  yürürlüktedir.

ANTALYA  68  GRUBU ÜYELERİ

 Ahmet  KESİKTAŞ                Fuat  SÜVARİ            H.Bülent  MATSAR

 
H. Ercan  TAŞKIN                 Mustafa  PEKER                    Nusret  ÇAKIR

 
Özkan  TORAMAN                Yücel  ERDEM                       Yücel  SARIDENİZ


Okunma Sayısı : 2508 | Tarih : 13.07.2012 11:37

Kho 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu Tüzüğü Arşivi

GÜZEL SÖZLER

İnsan gençliğinde öğrenir, yaşlılığında anlar.
Web Tasarım: Sun Ajans