Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

TOPLU MESAJ SİSTEMİ YÖNERGESİ hakkında bilgiler

GENEL GENEL

KHO  1968  DEVRESİ MARMARA  BÖLGESİ  VE  İSTANBUL  GRUBU

TOPLU  MESAJ  SİSTEMİ  YÖNERGESİ

01Haziran 2005

1.        AMAÇ :

Kara Harp Okulu 1968 yılı mezunları Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubunu oluşturan arkadaşlarımıza, tüm grubu ilgilendiren önemli haber ve mesajları, cep telefonları üzerinden sürat’le ulaştırmaktır.

Bu amaçla “KHO 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu Yönetim Kurulu” adına 0533 480 48 36 numaralı GSM hattı ve Nokia 6670 modeli bir cep telefonu alınmış ve sistem 16 Mart 2005 tarihinden itibaren deneme amaçlı olarak faaliyete geçirilmiştir.

Bu yönergenin amacı, TOPLU MESAJ SİSTEMİ’in kurulup işletilmesi ile ilgili esaslarla, tüm arkadaşların hak ve yükümlülüklerini ve Yönetim Kurulu’nun bu konudaki görev, yetki ve sorumluklarını belirlemektir.

2.        KAPSAM :

Bu sistem ve yönerge, başlangıçta sadece KHO 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu’na yönelik olarak tasarlanmış olmakla birlikte, KHO 1968 mezunlarının tamamı ile şehit olan ve vefat eden arkadaşlarımızın eş ve çocuklarını, hiçbir ayrım gözetilmeksizin kapsar.

3.        ESASLAR :

a.    Genel :          

(1)  Sistem,  Yönetim   Kurulunun  görevlendireceği  “Sistem Koordinatörü” tarafından işletilir. Yönetim Kurulu değiştiğinde veya gerektiğinde yeni bir sistem koordinatörü görevlendirilir.

(2)  Sistemin  işletilmesinde, sür’at,  esneklik  ve  ekonomi  sağlamak  amacıyla

aşağıdaki gruplar oluşturulur :

(a) KHO 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu Yönetim Kurulu

(b) KHO 1968 Devresi Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu Denetim Kurulu

(c) İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya Bölge Başkanları

(d) İstanbul Anadolu Yakası

(e) İstanbul Rumeli Yakası

(f) Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale İlleri

(g) Kocaeli ve Sakarya İlleri

(h) Trakya

(i) Ankara

(j) İzmir

(k) Antalya

(l) Diğer İller

(3)  Yönetim kurulu kararı ile yeni gruplar oluşturulabilir, gruplar birleştirilebilir,

değiştirilebilir veya iptal edilebilir.

                  (4)  Sistem  üzerinden   genel   olarak   tüm   arkadaşları  veya   belirli   grupları

ilgilendiren, milli ve dini bayramlarla önemli günlerde kutlama mesajları, kamp tahsisleri, devre geceleri vb.. sosyal etkinliklerle,  arkadaşlarımızın ve yakınlarının mutlu ve sevinçli haberleri ile hastalık ve vefat haberlerinin duyurulması gibi mesajlar gönderilir.

(5) Özel olarak, arkadaşlarımızın veya çocuklarının,nikah ve düğün törenlerinde kutlama, hastalık ve vefat durumlarında, geçmiş olsun ve başsağlığı dilekleri gibi mesajlar tüm Devre adına ilgili arkadaşlara gönderilir.

(6) Sistemin maddi kaynağı sistemden yararlanan üyelerin ödedikleri aidatlardır. Yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulunca belirlenip Genel Kurul’a önerilir.Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.

(7) KHO 1968 Marmara Bölgesi ve İstanbul Grubu’nun normal yıllık aidatını ödeyen üyeler ile şehit olan ve vefat eden arkadaşlarımızın eşleri aidat ödeyip ödemediklerine bakılmaksızın sistemden otomatik olarak yararlanırlar.

(8) Ankara, İzmir ve Antalya bölgelerinin katkıları kendi Genel Kurulları ve/veya Yönetim Kurullarınca düzenlenir. Diğer illerde oturan arkadaşlar aidatlarını doğrudan İstanbul Grubuna öderler.

(9) Aidatını ödemeyenler Yönetim Kurulu Kararı ile  gruptan çıkarılır.

 
b.    Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri :

(1) Dileyen tüm üyeler sisteme sadece (1) telefon numarası ile katılabilirler.  Bu numara kendilerine, eş veya çocuklarından birine ait olabilir.

(2)  Üyeler  sisteme  kaydolmak  veya  kayıtlı  olup  olmadıklarını  kontrol  etmek

amacıyla,  0533 480 48 36  numaralı cep  telefonunu doğrudan aramalı  veya isimleri yazılı bir mesaj göndermelidirler.

(3)  Üyeler   telefon   numaralarındaki   değişiklikleri  en  kısa  zamanda  Sistem Koordinatörüne bildirmelidirler.

(4)  Üyeler, tüm  arkadaşlara veya ilgili gruplara iletilmesini  istedikleri  mesajları mümkün  olan  hallerde  Yönetim Kurulu’na, acil hallerde doğrudan Sistem Koordinatörüne bildirebilirler.
        (5)  Sisteme katılan ve hizmetten yararlanan üyeler yıllık aidatı öderler.

c.    Yönetim Kurulu’nun Görev , Yetki  ve Sorumlulukları  :  

(1) Yönetim Kurulu sistemin kurulup işletilmesinden sorumludur. Sistemi fiilen

işletmek üzere bir “Sistem Koordinatörü” görevlendirir. Görev süresi dolduğunda veya gerektiğinde sistem koordinatörünü değiştirir.

(2) Sistemin  işletilmesinde,  sür’at,  esneklik  ve  ekonomi  sağlamak  amacıyla

gruplar oluşturur, gerektiğinde grupları yeniden düzenler.

(3) Yıllık aidat miktarını belirler ve Genel Kurul’a önerir. Aidatın yatırılacağı hesap numaralarını duyurur.

(4) Sistem üzerinden yayınlanacak mesajlara karar verir. Bu yetkiyi acil hallerde

Sistem Koordinatörü’ne devredebilir.

                   (5) Aidatı ödemeyen arkadaşların sistemden çıkarılmalarına karar verir.
         d.        Sistem Koordinatörü’nün Görev , Yetki  ve Sorumlulukları  :

                   (1) Sistem Koordinatörü, sistemin fiilen işletilmesinden sorumludur.

                   (2) Gruplarla ilgili değişiklik ve düzenlemeleri Yönetim Kurulu’na önerir.

(3) Yönetim Kurulu’nun talimatlarına göre  mesajları ilgili gruplara yayınlar. Acil

hallerde mesajların yayınlanmasına karar verir, yayınlar ve Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.

                   (4) Aidatların ve faturaların ödenmesini takip eder ve Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
4. GEÇİCİ  MADDE :

         a. Bu Yönerge taslak olarak ve deneme amacıyla 01 Haziran 2005  tarihinden itibaren  uygulanmaya başlanmıştır.

b.  Yönerge,  denemelerden  doğacak  sonuç,  görüş ve  önerilerle  birlikte  Aralık 2005’de yapılacak Genel Kurul toplantısına sunulacak ve Genel Kurul’un onayı ile yürürlüğe girecektir.

c.Diğer bölge ve gruplar kendi düzenlemelerine göre, grup oluşturmayan bölgelerdeki

arkadaşlar isteklerine göre  sisteme katılabilir ve yararlanabilirler.

d. Yönetim Kurulu kararı ile 2005 yılı için Toplu Mesaj Sistemine katılım  bedeli 100 (yüz) kontör ücreti (10.-YTL) olarak belirlenmiştir.

5.        UYGULAMA VE YÜRÜRLÜLÜK :

a. Yönerge, 18 Aralık 2005 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

b. Yönerge’de değişiklik ve düzeltmeler Genel Kurul kararı  ile yapılır.

c. Yönerge’yi Yönetim Kurulu yürütür.   


Okunma Sayısı : 2635 | Tarih : 23.08.2010 09:54

Toplu Mesaj Sistemi Yönergesi Arşivi

  • Adnan GAVAZ'ı UĞURLADIK
    Adnan GAVAZ'ı UĞURLADIK

GÜZEL SÖZLER

Kuvvetli olan kendi kendini yenen insandır.
Web Tasarım: Sun Ajans